• image
  • image
  • image

X Bydgoski Rajd Niepodległości w obiektywie, 11.11.2016r.

Film Macieja Jaczyńskiego i ponad 800 zdjęć Darka Danielek utrwaliły jubileuszowy X Bydgoski Rajd Niepodległości. W rajdzie udział wzięło 400 rowerzystów.
Galeria zdjęć : część I, część II, część III.
Dziękujemy Maciej  i Darek za kawał dobrej roboty.


Hasło tegorocznego rajdu 2016,


POLSKA MOJA OJCZYZNA

Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza serdecznie dziękuję  uczestnikom
X  Bydgoskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości.
To WY tworzycie jego niesamowitą  atmosferą i charakter.

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację  tego wydarzenia.

Święto Niepodległości  jest dla nas bardzo ważne, pamięcią, postawą  oraz swoim uczestnictwem w jego obchodach  nadaliśmy mu  należną rangę.

Oddaliśmy hołd  poległym za naszą ojczyznę, zapaliliśmy znicze w czternastu Miejscach Pamięci Narodowej położonych w Bydgoszczy i
na terenie powiatu bydgoskiego.

Jechaliśmy 111km  w koszulkach ze słowami,

BÓG HONOR OJCZYZNA
•    Podziękowania dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Starostwa Powiatu Bydgoskiego za udzieloną pomoc finansową.
•    Dziękujemy poszczególnym   Urzędom  Gmin za pomoc w zakresie zakupu medali pamiątkowych  : Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Sicienko, Koronowo  oraz Osielsko.
•    Dziękujemy Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu  i Staroście Powiatu Bydgoskiego Wojciechowi Porzych za honorowy patronat na rajdem oraz
     za czynny udział w rajdzie Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
•    Dziękujemy za patronat medialny Radiu PIK oraz TVP 3 Bydgoszcz.
•    Szczególne podziękowania dla Policji   za pełne i profesjonalne zabezpieczenie trasy przejazdu, w szczególności dziękujemy Policjantom : 
     podinspektor  Tomasz  Meyze, sierżant sztabowy  Maciej Kujawiński,  sierżant sztabowy  Filip Dworzecki.
•    Podziękowania dla Proboszcza  Parafii  Św. Jadwigi Królowej  w Bydgoszczy Ks. kanonika  Tomasza  Cyl za celebrowanie Mszy Św. w intencji Ojczyzny,
     w której brali udział uczestnicy rajdu.
•    Serdecznie dziękujemy Bratu Hieronimowi Majce oraz Ks. Dariuszowi Wesołek za wspólną  modlitwą na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.
•    Szczególne podziękowania dla Pani Marii Zajączkowskiej za słowa wypowiedziane na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.
•    Szczególne podziękowania  dla Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciecha Oskwarka za serdeczne przyjęcie i poczęstunek w Brzozie.
•    Dziękujemy Wójtowi Gminy Sicienko Janowi Wach za  udostępnienie  świetlicy wiejskiej w Mochlu. 
•    Dziękujemy Pani Barbarze Kubiak-Warzocha z Bydgoskiego Centrum Informacji za pomoc organizacyjną. 
•    Dziękujemy  grupie ratownictwa medycznego "NZOZ Delfin".
•    Dziękujemy obsłudze technicznej rajdu, która była cały czas z nami, firmom: MARZ-BUD - Piotr Gapiński, KOBUD - Krzysztof Kowalski, PROdib – Waldemar Kominiak,  
     Hotel Brzoza.   
•    Podziękowania  dla firmy MAR-POL - Marek Dobies za uszycie flag i chust.
•    Dziękujemy Małgorzacie Żukowskiej - Wydawnictwo WM   - za opracowania graficzne folderu rajdu, etykiet i plakatów.
•    Dziękujemy firmie MULTIGRAF za druk folderu rajdowego.
•    Dziękujemy  osobom  za pomoc organizacyjną i pracę społeczną w trakcie  przebiegu rajdu : Kazimierz Wołoszyn, Dorota  Nizioł, Eugeniusz Mechliński, Andrzej Kieca,
     Adam Sekrecki, Piotr Wolny, Adam Mróz, Adam Ruciński, Krzysztof Strzałka, Edward Szkoda,  Marcin Skonieczny, Mariuszowi Matuszak, Piotr Kliniewski,
     Elżbieta Wiśniewska, Andrzej Boryskin, Marta i Anna Gąsiorowska, Zdzisław Mielcarek, Roman Brodecki.
•    Podziękowania dla Roberta, Agnieszki  i Dawida Bazeli - firma URANOS za przygotowanie posiłku.
•    Dziękujemy Adamowi Mordka, Wojciechowi Olszewskiemu i Janowi Szafrańskiemu za oprawę muzyczną rajdu i nagłośnienie.
•    Serdeczne podziękowania dla osób  które utrwaliły nasz  rajd :  fotografie wykonał  Darek Danielek, filmował Maciej Jaczyński.
•    Dziękujemy wszystkim sympatykom rajdu i tym którzy pozdrawiali nas na trasie.

Do zobaczenia 11 listopada 2017.