• image
  • image
  • image

V Bieg Trzeźwości, 20 września 2014r. ZAPRASZAMY.

Lista startowa została zamknięta w dniu 12 września  2014 , bardzo prosimy o nie dokonywanie już wpłat opłaty startowej.

Ilość uczestników ograniczona, max. 600 dla biegu i 100 dla mini maratonu nordic- walking.


Komunikat startowy - V Bieg Trzeźwości. ( dodano 15.09.2014)


W 2013r. w całym festiwalu  wzięło udział 1500 uczestników, pobiegło  463 zawodników,  53 to uczestnicy nordic-walking i było ok.1000 rowerzystów.

ZAPRASZAMY na  V Bieg Trzeźwości - 10km - 20.09.2014. Nordic- Walking - 5km i IX Rowerowy Rajd Rodzinny.

Lista startowa.    Regulamin.  Wyniki 2013.

Zobacz medal i koszulkę.

Zobacz lata 2006- 2013.Relacja z IX Rodzinnego Rajdu Rowerowego i V Biegu Trzeźwości Brzoza - Przyłęki, 21.09.2013
TRASA i PRZEBIEG ZAWODÓW.

1.    
Trasa zawodów składa się z  1 pętli liczącej  łącznie 10km, położonej  na terenach między Przyłękami , a Brzozą
2.    Na trasie podłoże asfaltowe i szutrowe  Dla nordic-walking trasa przebiega na terenach leśnych.
3.    Start i meta : ul. Zabytkowa przy Szkole Podstawowej, zawodnicy na start muszą się zgłosić do  godziny 11:45.
4.    Długość trasy: 10 km  dla biegaczy i wózkarzy.
5.    Długość trasy:5 km  dla uczestników nordic 
6.    Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
•     zawodnicy na  wózkach – start godz. 11,55
•      za nimi biegacze – start godz.12,00
•      uczestnicy nordic  walking – start godz.12,05
7.    Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
8.    Pomiar czasu w systemie elektronicznym  – oficjalnym czasem jest czas netto.
9.    Punkt odżywiania będzie  znajdował się na  5 km.
10.  Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
11.  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h i 30 minut. Trasa zostanie  zamknięta  dla ruchu kołowego do godziny 13:30.


OPŁATA STARTOWA.

1.Dla biegu:
40 zł – opłata dokonana do dnia 30 czerwca 2014.
50 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2014.
60 zł - opłata dokonana do dnia 19 września. 
70 zł - opłata dokonana w  dniu zawodów.


2.Dla nordic-walking  wynosi :
30 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2014.
40 zł – opłata dokonana do dnia 19 września 2014.
60 zł - opłata dokonana w dniu zawodów

Z opłaty startowej są zwolnieni :
•      uczestnicy nordic walking  wieku poniżej  18
•      uczestnicy wyścigu hand-bike.

Dla studentów  do lat 26, młodzieży uczącej oraz uczestników powyżej 60 roku życia  oplata wynosi 50% kwot wymienionych w pkt 1 i 2.


ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW.

1.   Wszyscy uczestnicy zawodów  otrzymują :
•    numer startowy,
•    medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce na mecie zawodów,
•    pamiątkowy t-shirt  w pakiecie startowym dla uczestników, którzy dokonali wpłaty opłaty startowej do dnia 10 września 2014.
•    dla uczestników, którzy dokonają wpłaty opłaty startowej po 10 września 2014 organizator  nie gwarantuje koszulki w dniu zawodów,
     będzie przesłana  pocztą do dnia 4 października 2014r. 
•    prawo udziału w zawodach : bieg , wyścig hand-bike oraz nordic-walikng oznakowaną, trasą,
•    prawo do korzystania z bufetów na trasie i miecie zawodów (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
•    pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl,   na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów
     oraz każdy uczestnik otrzyma sms  ze swoim wynikiem,
•    pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
•    ubezpieczenie NW,
•    posiłek regeneracyjny po zawodach,
•    udział w losowaniu nagród rzeczowych w tym roweru.


KLASYFIKACJE I NAGRODY.

KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA.

1.    Zwycięzcami w kategoriach Open bieg  (Kobiet i Mężczyzn)  zostaną zawodnicy,  którzy w    najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.    Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach w których wyróżnia się podział na wiek i płeć   zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę
       oraz nie   pominą żadnego punktu kontrolnego.
3.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  ( 5 miejsc) otrzymają nagrody rzeczowe i  finansowe  tj. kupony wartościowe,
       które będzie można zrealizować w sklepie        sportowym wskazanym przez organizatora.
4.    Wartość ww. kuponów  dla kategorii  open : 1m - 300zł, 2m-200zł, 3m-150zł, 4m-100zł, 5m-100zł do zrealizowania w  sklepie  sportowym wskazanym przez organizatora.
5.    Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 5 zostaną wręczone trofea sportowe i  bony wartościowe (m.1-3)  i nagrody rzeczowe ( m. 4 - 5)
6.    Wartość kuponów  dla kategorii  wiekowych : 1m. - 150zł, 2m. - 120zł, dla 3m. - 100zł, 4 - 5m. - nagrody rzeczowe.
7.    Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.

KLASYFIKACJA – SŁUŻBY MUNDUROWE.

Prowadzona będzie dla czynnych zawodowo, będących na emeryturze oraz pracowników cywilnych (Wojsko /nie tylko Polskie/, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna i inne formacje).

W klasyfikacji tej zostanie wyłoniony zwycięzca (mężczyźni, kobiety) o Puchar Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. 
 1. Zwycięzcami w kategoriach OPEN bieg (Kobiet i Mężczyzn) zostaną zawodnicy zarejestrowani, jako służby mundurowe,
     którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2. Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
3. W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety – najlepsi z czasami otrzymają trofea sportowe (m. 1-6).
4. Ponadto w każdej kategorii wiekowej dla służb mundurowych od miejsca 1 do 3 zostaną wręczone trofea sportowe.
5. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie będą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
6. Dla służb mundurowych zostaną wyłonione najszybsze drużyny – klasyfikowany jest łączny czas 5 zawodników z tej samej JW., instytucji.
7. Nagrody w klasyfikacji drużynowej – trofea sportowe – miejsca 1-5.

KLASYFIKACJA DODATKOWA  - BIEG - POLSKI ZAWODNIK.
1.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi zawodnicy od miejsca 1 do 3  posiadający polskie obywatelstwo  otrzymają  nagrody finansowe.
2.    Nagrody finansowe: 1m. - 800zł, 2m. - 500zł, 3m. -300zł, - kwoty netto.
3.    Nagrody finansowe zostaną wypłacone w gotówce  w dniu zawodów po dekoracji.

KLASYFIKACJA DODATKOWA   - NAJSZYBSZA DRUŻYNA.
1.    Klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 5 zawodników z tej samej drużyny.
2.    Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  5 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - do biegu.
3.    Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla IV Biegu Trzeźwości.
4.    Klasyfikacja miejsca od 1-3, nagrody: trofea sportowe i kupony wartościowe do zrealizowania  w sklepie   sportowym wskazanym przez organizatora.
5.    Wartość kuponów  dla kat. najszybsza drużyna : I m - 5 kuponów po 200zł, II m. - 5 kuponów po 100zł , III m. - 5 kuponów po 80zł.


KLASYFIKACJA DODATKOWA   -  NAJSZYBSZA RODZINA.
1.    Zostanie wyłoniona najszybsza biegająca rodzina.
2.    Klasyfikowany jest łączny czas dwóch członków rodziny. Liczy się łączny czas rodziny.
       By rodzina została sklasyfikowana musi biec co najmniej dwóch członków  rodziny w dowolnej konfiguracji. Liczy  się tylko  pierwsza grupa pokrewieństwa  i tak:
       siostra, brat, żona, mąż, dzieci.
3.    Klasyfikacja miejsca od 1-10.
4.    Nagrody : trofea sportowe i nagrody rzeczowe – sprzęt AGD.
5.    Wśród wszystkich sklasyfikowanych rodzin bez względu na miejsce będzie rozlosowany rower.

CZAS BIEGU.
1. Dla zawodnika i zawodniczki, którzy poprawią ubiegłoroczny czas biegu zwycięzców tj. dla mężczyzn - Joel Komel 30:05( rok 2013 ), dla kobiet - Olga Ochal 34:04 ( rok 2012 ) – nagroda finansowa: 500zł - kwota netto.
2. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w gotówce w dniu zawodów po dekoracji.


KLASYFIKACJA i NAGRODY  – HAND-BIKE i NORDIC-WALKING. 
1.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  otrzymają  trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe od  miejsca 1 do 5.
2.    Podział na kategorie wiekowe nie obowiązuje dla hand-bike  i nordic-walking.  Trofea sportowe i nagrody rzeczowe wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania     zawodów.