W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2020 jedziemy  rowerami  do Sanktuarium Maryjnego  do Byszewa. Jadą 3 grupy, z :   Brzozy, Bydgoszczy, Sicienka  i Koronowa.
Wszystkie grupy wspólnie spotykają w Byszewie by wziąć  udział w  Mszy Świętej w Sanktuarium w Byszewie o godz.13,00.
Msza Św. odbędzie się nad jeziorem, co pozwoli zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami w zakresie pandemii COVID-19 zachować bezpieczne odstępy. Po Mszy Św. przewidziany w Byszewie jest ciepły posiłek.

ZGŁOSZENIE ON-LINE

Dystanse, godz. i miejsca startu :
1.Godz.9,05 start  z Brzozy  ( przy Kościele )  - dystans ok. 85km w obydwie strony.
2.Godz.10,15  z Bydgoszczy  ( przy Bazylice Wincentego pw. św. á Paulo)   - dystans ok. 60km
3.Godz.10,45  z Sicienka  ( skwer św.Jana Pawła II  )   - dystans ok. 45km w obydwie strony.
4.Godz.11,30  z Koronowa  ( Rynek  )   - dystans ok. 20km w obydwie strony.


Tak było w roku ubiegłym 2019.


Tempo turystyczne ok.20km/h.

Termin : 15 sierpnia 2020

Opłata startowa uczestnika pielgrzymki wynosi 35 zł i  obejmuje :

  • okazjonalny nr startowy
  • bufety na trasie praz ciepły posiłek  w Byszewie
  • okazjonalną koszulkę
  • ubezpieczenie NC i NW uczestnika
  • zabezpieczenie techniczne i medyczne w trakcie pielgrzymki

Przajzd  jest dla osób pełnoletnich.
Mogą uczestniczyć  osoby nieletnie w wieku od 14 lat  tylko z rodzicem lub opiekunem  dorosłym. 

Lista startowa