Lista startowa


Program godzinowy – Niedziela, 26 marca 2023r.

  • godzina 8,30 - 9,15 - wydawanie nr startowych, bar leśny Kogut – Nadleśnictwo Bielice
    zobacz mapa 
  • godzina 9,30 – start w grupach , trasa turystyczna
  • godzina 9,35 – start w grupach , trasa MTB
  • godzina 10,30 – 11,00 - złożenie znicza przez grupy w Łażynie przy pomniku pamięci bł. Czesława Jóźwiaka.
  • godzina 11,00 – 12,00 – dojazd na ŁĄKI STUDZIENIECKIE, posiłek - Kluchy Na Pyrach, wspólne zdjęcie.
  • o godzina 12,30 – 13,30 – bufet, kawa - ciasto w Nowej Wsi Wielkiej przy GOK i OSP, powrót uczestników
  • godzina 14.30 – 15,00 - zakończenie rajdu.

 

Poniżej można  pobrać plik  z trasą: 

TRASA TURYSTYCZNA - pobierz plik GPX

TRASA MTB - pobierz plik GPX